Privacybeleid

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw gewichtsconsulent een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO*. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de voortgang van het begeleidingstraject.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw gewichtsconsulent heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten.
 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA (DECLARATIE)

Op de zorgnota (declaratie) die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘begeleiding bij overgewicht door een BGN gewichtsconsulent’
 • de kosten van het consult

 

 

*Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst